Omurgalı hayvanlar nedir?

Omurga; İçinde omuriliği barındıran kemik yapının adıdır. Omurlardan oluşmuştur.

Omur; Omurgayı oluşturan 33-34 kemikten herbirine verilen addır.

Omurgalı hayvanlar; Hayvanlar aleminin kordalılar şubesin alt şubesi olan Omurgalılar grubuna giren hayvanları temsil eder. Vücutlarında kemik ve kıkırdaktan yapılmış iç iskeletleri bulunur. En gelişmiş canlı grubudur. Doku ve organ gelişimi en yüksek derecede bulunur. Vücutlarında özel görevler yapan sistemler bulunur. Hepsi eşeyli yollarla çoğalırlar. Böbrekleriyle boşaltım yaparlar.

Omurgalı hayvanların bilimsel sınıflandırılması

Üst alem: Ökaryotlar (Eukaryota)

Alem: Hayvanlar (Animalia)

Alt alem: Gerçek dokulular (Eumetazoa)

Üst şube: İkincil ağızlılar (Deuterostomia)

Şube: Kordalılar (Chordata)

Alt şube: Omurgalılar (Vertebrata)

Omurgalı hayvanların ortak özellikleri

1. Birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmaları.

2. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek, fakat aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır.

3. Aşağı omurgalılarda, omurga kıkırdak halinde olmasına rağmen, yüksek yapılı omurgalılara doğru kemikleşmeye başlar.

4. Birçok omurgalıda omurgaya iki çift ön ve arka üyelerde tutunur.

5. Vücut bilateral (iki yanlı bakışımlı) simetriktir. Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

6. Vücut boşluğu yalnız gövde bölgesinde bulunur.

7. Sindirim kanalı bel kemiğinin karın (ventral) tarafındadır.

8. Dolaşım sistemi kapalıdır.

9. Yüreken az iki, en çok dört boşluk ihtiva eder.

10. Kanın alyuvarlarında hemoglobin denilen solunum pigmenti vardır.

11. Boşaltım organları çifttir.

12. Boşaltım ve üreme organı açıklıkları, tek veya ayrı ayrı olarak bulunur.

13. İki çift ekstremiteleri vardır. Bunlar balıklarda bulunan göğüs ve karın yüzgeçleri, karada yaşayanlarda ise ön ve arka bacaklardır.

14. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yaparlar.

15. Havada yaşayanlarr akciğer solunumu yaparlar.

16. Kafatası içinde muhafaza edilen karmaşık yapılı bir beyinleri vardır.

Omurgalı hayvanlar hangileridir?

1. Balıklar

2. Sürüngenler

3. Kuşlar

4. Memeliler

Balıklar

1. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.

2. Solungaç solunumu yaparlar.

3. Yüzgeçleriyle hareket ederler.

4. Vücutları koruyucu olan pullarla kaplıdır.

5. Kalpleri bir kulakçık ve bir karıncık olarak iki odacıklıdır.

6. Kalpleri, vücuttaki kirli kanı toplayıp solungaçlara gönderir. Bu nedenle kalpte sadece kirli kan bulunur.

7. Soğuk kanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları suya bağlıdır. Kış uykusuna yatmazlar.

8. Dış döllenme ve dış gelişmeyle yumurta üreterek çoğalırlar.

Sürüngenler

1. Gövdelerine oranla kol ve bacakları zayıf olduğu için karınları üzerinde sürünürler.

2. Vücut çevresi pullarla kaplıdır.

3. Akciğerleriyle solunum yaparlar. Kalpleri üç odalı olup iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Karıncıkta bulunan yarım perde kirli ve temiz kanın karışmasını azda olsa engeller.

4. Vücutta karışık kan dolaşır ve soğuk kanlı canlılardır.

5. İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurtayla çoğalır.

Kuşlar

1. Vücutları tüylerle kaplıdır. Tüyler uçmayı ve vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.

2. Akciğer solunumu yaparlar.

3. Ağız uçları gaga şeklindedir.

4. Ağızlarında diş bulunmaz.

5. Dişin görevini sindirim kanalındaki taşlık organı yapar.

6. Kalpleri dört odacıklı olup, sağ tarafta kirli, sol tarafta ise temiz kan bulunur.

7. Vücutta temiz kan ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır.

8. Sıcak kanlı canlılardır.

9. Oluşturdukları yavrularına bakarlar.

10. İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurta oluşturarak çoğalırlar.

11. Beslenme ve yaşama şekline göre yırtıcı, tırmanıcı, ötücü, uçamayan, suda yüzebilen türleri bulunur.

Memeliler

1. Vücutları kıl ve ter bezleriyle kaplı olan canlı grubudur.

2. En gelişmiş canlı grubu olup akciğer solunumunu yaparlar.

3. Yeryüzünde ortam adaptasyonları (uyum yetenekleri) en yüksek olan canlılar olup hemen hemen her yerde bulunabilirler.

4. Kalpleri dört odacıklı olup kirli ve temiz kan karışmaz.

5. Vücutlarında temiz kan dolaşır.

6. Sıcak kanlı canlılardır.

7. Kış uykusuna yatmazlar.

8. İç döllenme ve iç gelişme şeklinde yavrularını belli bir hamilelik sürecinden sonra doğurarak çoğalırlar.

9. Doğan yavrularını sütle besleyerek yetiştirirler.

10. Yavruların bakım ve korunmasını sağlarlar.

11. Beslenme ve yaşama şekline göre Otçul memeliler, Etçil memeliler,  Etçil - Otçul memeliler, Kemirici memeliler, Uçan memeliler, Yüzen memeliler.

Dış bağlantılar

Omurgasız hayvanlar nedir?

Hayvanlar nedir?

Hayvan nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç